Sukukokous 2008

Sukukokoukset

Remekset ry:n sukutapaaminen ja sukukokous

pidettiin Kiuruvedellä 26.7.2008. Osanottajia oli 121.

Sukuseuran kunniajäseniksi kutsuttiin entiset esimiehet kenttäpiispa Viljo Remes ja talousneuvos LauriRemes