SUKUSEURATOIMINTA VAHVISTAA JUURIA

Kesä on lomailua ja sukulaisten näkemistä. On sukujuhlia ja sukutapaamisia. Mm. Tikkaset tapaavat toisiaan elokuussa Paltamossa. Helsingin Sanomat kirjoitti 24.6.2013, että innostus sukuseuroihin hiipuu. Aktiiveja on vähän, ei saada puheenjohtajia seuroihin ja toimijat ovat ikääntyneitä ihmisiä. Kirjoitukseen oli valittu sattumanvaraisesti esimerkiksi Vartiaisten suku. Usein sukuseuran uudelleenaktivoimisen valttikorttina on pidetty kuuluisuuden saamista toimintaan mukaan. Vartiaisten suku oli tiedustellut Jenni Vartiaista, kuitenkin tuloksetta.

Ilokseni voin kirjoittaa Remesten sukuseuran puolesta. Meillä toimintaa on ollut, kuten esim. Tikkasilla ja Kärkkäisillä. Remesten sukuseura on perustettu v. 1982 ja ensimmäinen esimies oli opettaja Martti Remes Oulaisista. Siitä lähtien on ollut aktiivisia esimiehiä, sihteereitä ja muita toimijoita toiminnan vireänä pitämiseksi.

Kiinnostus suvun asioihin ja sukuseuran toimintaan on lisääntynyt aina, kun suvun vaiheita on saatu tallennetuksi sukukirjoihin. Remeksillä on ollut onni saada innokkaita sukututkijoita: Kirsti Pakula (kirjoitti Joppilan Remeksistä, omasta sukuhaarastani), Jarmo Paikkala ja Seppo Remes. Jälkimmäisin on kirjoittanut useita sukukirjoja, viimeisimpänä Ruomin Remeksistä.

Nuorten innostusta seuraan on lisännyt E.E. Ethelin rahastosta sukuseuran myöntämät apurahat. Apurahoja on myönnetty 1990-luvulta saakka. Stipendeillä on tuettu eri puolilla Suomea asuvia opiskelijoita, jotka ovat sukuseuran jäseniä. Heidän joukossaan on ollut niin luonnontieteilijöitä, humanisteja kuin myös musiikin ja muiden taiteiden opiskelijoita. Tulevia kuuluisia Remeksiä! Säätiö jakoi keväällä viimeiset apurahat ja toiveissa olisikin perustaa uusi säätiö jakamaan tulevaisuuden apurahoja. Lahjoituksille olisi siis käyttöä!

Remekset kokoontuvat kolmen vuoden välein pitämään sukukokouksia. Kokoukset ovat olleet pääosin Kiuruvedellä, mutta myös Iisalmessa ja Pielavedellä. Ensi kesän sukukokousta olemme suunnitelleet Nilsiän Aholansaareen heinäkuussa.

Muuta toimintaa ovat tapahtumat ja retket. Remekset ovat vierailleet suvun juurilla Rantasalmella ja Ruotsissa Värmlantissa. Viime syksynä teimme retken Kuopioon teatteriin ja keväällä saimme olla mukana apurahan saajan Anna-Leena Kolditsin konsertissa sekä seuran entisen hallituksen sihteerin Matti Remeksen syntymäpäiväkonserteissa.

Tämän vuoden retken kohteeksi on suunniteltu Pohjois-Karjalaa – Heinäveden luostareiden kautta Lieksaan ja Eeva Ryynäsen ateljeehen. Sieltä jatkamme autolautalla Kolille ja Bomban kautta kotiin. Matkan varrella on tarkoitus vierailla osallistujien toiveiden mukaan muissakin kohteissa. Alustava aikataulu on 23.-25.8.2013. Mukaan mahtuu vielä ja myös sukuseuraan kuulumattomat ovat tervetulleita.

Nykyisenä suvun esimiehenä haluan kiittää edellistä esimiestä, Valvatti Siik-Remestä, ja tämänhetkistä varapuheenjohtajaa, Elsa Kangasta, sukuseuran eteen tekemästä työstä. Heillä on valtava tietomäärä Remeksistä ja suvun historiallisista vaiheista. He ovat todellakin sukurakkaita!

Terveiseni kaikille Remeksille ja kiuruvetisille

Katariina Pekkala

Remesten sukuseuran esimies

katariina.pekkala@gmail.com

0400-375597