Hallituksen pöytäkirja

Marraskuussa pidetyn sukuseuran hallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa sihteerin sivulla.

Kokouksessa valittu hallitukselle uusi sihteeri, Tuomo Remes.