Esitylista sukukokous 11.7.2017

REMEKSET ry.

SUKUKOKOUS 11.7.2017 Runnin Kartanonhotellilla.

ESITYSLISTA
1. Sukukokouksen avaus
Sukuseuran esimies Katariina Pekkala
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
5. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
6. Sääntömuutos; Remekset ry:n säännöt, pykälä 15
7. Sukuseuran kunniajäseneksi ottaminen
Sukututkija Seppo Remeksen esitelmä Iisalmen Paloisten Remeksistä
8. Esitetään toimintakauden 2014 – 2016 toimintakertomus, tilit,
tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot
9. Vahvistetaan toimintakauden 2014 – 2016 tilinpäätökset sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä vuosittain hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi varamiestä
12. Suoritetaan esimiehen vaali
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneen Taisto Toivolan tilalle,
erovuorossa ovat Vuokko Drufva, Jukka Remes ja Elsa Kangas
14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimikautta varten
15. Päätetään talousarvion vahvistamisesta toimikaudelle 2017 – 2019
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen