Jäsenrekisteripäivitys menneillään

Jäsenrekisteripäivitys, kysely lähetetty jäsenille olethan ilmoittanut muutoksista. Mikäli et ole saanut postia tai olet Remes sukua ja haluat liittyä sukuseuraan ota yhteyttä sukuseuran sihteeriin.

Hyvä Remekset ry:n sukuseuran jäsen.
Sukuseuran hallitus on 29.12.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt jäsenrekisteritietojen päivittämisestä ajan tasalle. (Remekset ry:n jäsenrekisteriseloste löytyy seuran nettisivuilta Remekset ry).

Suurimmalla osalla tiedot ovat kunnossa. Jäsenrekisteri tarkistetaan myös jäsenmaksujen osalta kalenterivuosittain. Jatkossa sukuseuran tiedotteita ei lähetetä niille jäsenille, joilla on jäsenmaksut pitkäaikaisesti maksamatta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai puheenjohtajalle.

Hallituksen 29.12.2017 tekemän päätöksen mukaan jäsenrekisteri tietojen päivittämisestä vastaa pääsääntöisesti yhdistyksen sihteeri, jolle muutokset tulee ilmoittaa, myös mahdolliset eroilmoitukset.

Ilmoittaisitteko mahdolliset muutokset sekä puuttuvat sähköpostiosoitteet mieluimmin sähköpostilla: remes.tuomo@gmail.com tai kirjeitse / puhelimitse puh. 0400 676 710.
Vastaukset pyydän toimittamaan 30.4.2018 mennessä.
Jäsenrekisteritietojen ollessa ajan tasalla tämä kirje ei aiheuta toimenpiteitänne.
Kiitos avustanne

Sukuseuran jäsenmaksun voi maksaa Remekset ry:n tilille, numero FI35 5157 0620 0784 69 Jäsenmaksut ovat seuraavat:
• 8 € / vuosi
• 24 € / 3 vuotta
• 160 € / ainaisjäsen
Maksussa tulee mainita maksajan nimi ja osoite, jolloin maksu kohdentuu oikeaan henkilöön.
Jäsenrekisteri perustuu nimi- ja osoitetietoihin, joten mainitkaa myös aiempi muuttunut tieto, koska sukuseurassa on useita saman nimisiä henkilöitä.

Ystävällisin terveisin
Tuomo Remes
Teollisuustie 3
74700 Kiuruvesi
puh. 0400 676 710
E-mail: remes.tuomo@gmail.com