Jäsenrekisteriseloste

JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                          Laatimispäiväys: 10.11.2010

_______________________________________________________________

1. Rekisterinpitäjä:

Remekset r.y.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

Sihteeri:

_______________________________________________________________
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Sihteeri:

_______________________________________________________________

3. Rekisterin nimi:

Remekset r.y:n jäsenrekisteri

_______________________________________________________________

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

_______________________________________________________________

5. Rekisterin tietosisältö:

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

_______________________________________________________________

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

_______________________________________________________________

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

_______________________________________________________________

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.